Maardu Raudtee AS põhitegevuseks on kaubaveo teenuste pakkumine Maardu piirkonnas asuvaid terminale ja ladusid ühendaval raudteel. Vedude põhiliikideks on naftatooted, väetised, konteinerid ja muud veosed.


Koos vagunite tarnimise ja puhastamisega kuni laadimis- ja mahalaadimisfrondideni pakub Maardu Raudtee AS lisateenuseid oma rööbasteede pakkumiseks tühjade vagunite seismiseks.


Firma omab samuti raudteede ehitus-, remondi- ja hoolduslitsentsi.


Maardu Raudtee AS-ile kuulub raudteelõik, mis kulgeb endise keemiakombinaadi territooriumilt Maardu raudteejaama. Maardu Raudtee AS-i raudteede pikkus ilmaharuteedeta on 14 km.