19. sajandi lõpus avastati Ülgase külas mererannikul rikkad fosforiidimaardlad. 20. aastatel alustati fosforiidimaardlate kaevandamine, ehitati esimene rikastusvabrik.


50. aastate lõpuks ehitati tolle aja kaasaegsema tehnikaga varustatud võimaskeemiakombinaat „Eestifosforiit“, kus kaevandati miljoneid tonne fosforiidimaaki ja toodeti 15 erinevat tooteliiki.


Maardu Raudtee AS (AS-i Eestifosforiit endine raudtee tsehh) asutati 1996. a. AS-i Eesti Fosforiit aktsionäride üldkoosoleku otsusega.


Alates 2002 aastast kuulub ettevõte AS-ile Intopex.


Tänapäeval on Maardu Raudtee AS AS-i Intopex iseseisev tütarettevõte ja paikneb omal territooriumil aadressil Maardu, Kombinaadi 7.