AS-i Intopex struktuuri kuuluv Maardu Raudtee AS, mis kasutab AS-i Intopex tehnoloogilisi ja administratiivseid ressursse, pakub klientidele kompleksseid lahendusi, mis võimaldavad transportida veoseid lähte jaamast Maardu Raudtee AS-i vastutus piirkonnas asuvatesse ladudesse ja terminalidesse.


Tänu kaasaegsete infotehnoloogiate rakendamisele tagatakse optimaalne graafik kaubakohaleveol piirilt peale- ja mahalaadimis kohtadesse ning laaditud ja tühjade vagunite tagastamisel, mistõttu muutub vagunite ja Maardu raudteejaamateede kasutuse ratsionaalsemaks.


Tariifide arvutamiseks ja veoste ekspedeerimis tingimuste täpsustamiseks saatke päring e-posti aadressil: maardu@raudtee.ee.