Lugupeetud kliendid! Tegeleme oma lehekülje uuendamisega. Mõned funktsioonid on piiratud. Palume vabandust!


AS-i Intopex struktuuri kuuluv AS Maardu Raudtee, mis kasutab kõigi AS-i Intopex ettevõtete tehnoloogilisi ja administratiivseid ressursse, pakub klientidele kompleksseid lahendusi, mis võimaldavad transportida veoseid lähte jaamast AS-i Maardu Raudtee vastutus piirkonnas asuvatesse ladudesse ja terminalidesse.


Tänu kaasaegsete infotehnoloogiate rakendamisele tagatakse optimaalne graafik kaubakohaleveol piirilt peale- ja mahalaadimis kohtadesse ning laaditud ja tühjade vagunite tagastamisel, mistõttu muutub vagunite ja Maardu raudteejaamateede kasutuse ratsionaalsemaks.


Tariifide arvutamiseks ja veoste ekspedeerimis tingimuste täpsustamiseks saatke päring e-posti aadressil: maardu@raudtee.ee.